Logo Conservatorio
  • ADMINISTRACIÓN

Rosana Arniella López / 10:00 a 15:00h

  • SUBALTERNOS


Enrique Díaz Prieto / 10:00 a 16:00h

Montse González Pérez / 16:00 a 22:00h

  • PERSONAL DE MANTENIMIENTO


Mª de las Mercedes Roiz Pérez

Mª Rosa López Ungidos

Silvia María Crespo Martínez